Wybierz język:

Kontakt

ZAKŁAD GRAFICZNY "COLONEL"S.A.
ul. Nad Drwiną 4B
30-741 Kraków

tel. (+48) 012 423 66 66
tel. (+48) 012 652 68 00
fax. (+48) 012 652 68 10

e-mail: sekretariat: biuro@colonel.com.pl
kalkulacje: info@colonel.com.pl

Zarząd

Prezes Zarządu – Sławomir Stanowski

Rada Nadzorcza:
Anna Marzec - Przewodnicząca
Katarzyna Kaźmierczak
Benedykt Wiśniewski

Dział Handlowy

Katarzyna Miernik k.miernik@colonel.com.pl
tel. 607 664 744

Marcin Ciałowicz m.cialowicz@colonel.com.pl
tel. 603 690 994

Biuro
kalkulacje@colonel.com.pl
info@colonel.com.pl
tel. 607 443 440