Choose language:


Registration details:

ZAKŁAD GRAFICZNY "COLONEL"S.A.
ul. Dąbrowskiego 16
30-532 Kraków

Zarząd:
Prezes Zarządu – Sławomir Stanowski

Rada Nadzorcza:
Anna Marzec - Przewodnicząca
Katarzyna Kaźmierczak
Benedykt Wiśniewski

Contact the factory:

ZAKŁAD GRAFICZNY "COLONEL"S.A.
ul. Nad Drwiną 4B
30-741 Krakówtel. (+48) 012 423 66 66
tel. (+48) 012 652 68 00
fax. (+48) 012 652 68 10

e-mail: sekretariat: biuro@colonel.com.pl
calculations: info@colonel.com.pl