Velge språk:


Registreringsdata:

ZAKŁAD GRAFICZNY "COLONEL"S.A.
ul. Dąbrowskiego 16
30-532 Kraków

Zarząd:
Prezes Zarządu – Sławomir Stanowski

Rada Nadzorcza:
Anna Marzec - Przewodnicząca
Katarzyna Kaźmierczak
Benedykt Wiśniewski

Kontakt med fabrikken:

ZAKŁAD GRAFICZNY "COLONEL"S.A.
ul. Nad Drwiną 4B
30-741 Krakówtel. (+48) 012 423 66 66
tel. (+48) 012 652 68 00
fax. (+48) 012 652 68 10

e-post: administrasjon: biuro@colonel.com.pl
beregninger: info@colonel.com.pl