Wybierz język:


Polityka Środowiska

>Mając świadomość skutków oddziaływania na środowisko naturalne i konieczności doskonalenia naszych działań na rzecz jego ochrony zobowiązujemy się do: prowadzenie działalności w taki sposób aby zminimalizować szkodliwe działanie na środowisko naturalne bez szkody dla funkcjonowania zakładu w procesie produkcji oraz dla jakości wyrobów, spełniania wymagań ustawodawstwa i przepisów prawnych dotyczących środowiska oraz innych wymagań dotyczących działalności Spółki


Cele te będziemy realizować poprzez:

 • kształtowanie świadomości środowiskowej wśród pracowników i firm współpracujacych,
 • zapobiegania zanieczyszczeniom,
 • działania zmierzające do ograniczenia zużycia energii i surowców poprzez
  • racjonalne gospodarowanie nimi,
  • prawidłowego zarządzania odpadami poprzez monitorowanie ich powstawania,
  • bezpiecznego składowania i prawidłowego unieszkodliwiania
  • zapobiegania awariom środowiskowym przez stały monitoring aparatury i instalacji


Jesteśmy głęboko przekonani, że realizacja niniejszej polityki środowiskowej przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego oraz stałej poprawy warunków pracy. Naszym pracownikom Oświadczamy jednocześnie, że niniejsza Polityka środowiskowa jest zakomunikowana wszystkim osobom pracującym dla lub w imieniu Zakładu Graficznego Colonel S.A.