Wybierz język:


Witamy !

Kraków 21 października 2021

Ogłoszenie


Informujemy, iż z dniem 21 października 2021 Zakład Graficzny Colonel S.A. znajduje się w stanie likwidacji.

pfr

colonelsmall

Nowa usługa jako efekt realizacji: Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Gospodarka regionalnej szansy
Działanie 2.1 - Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw

Zakład Graficzny Colonel S.A. zaprasza do korzystania z nowych usług:
1. Książka w oprawie twardej o grubości wkładu od 2 mm.
2. Książka z oprawą zintegrowaną ze skrzydełkami.

colonelsmall

Nowa usługa jako efekt innowacyjnego zintegrowanego procesu poligraficznego, w celu rozpoczęcia produkcji nowego typu książki – „książki przyjaznej dla czytelnika”, realizowanego w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013

colonelsmall

Nowa usługa jako efekt wprowadzenia innowacyjnej technologii produkcji okładek.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013 „Fundusze Europejskie dla Małopolski”Zakład Graficzny Colonel S.A. jest firmą rodzinną, działającą nieprzerwanie od 1991 roku.

Firma specjalizuje się w druku i oprawie książek oraz albumów, w oprawie twardej i miękkiej, przy zachowaniu najwyższych możliwych norm jakościowych. Oprócz tego wykonuje: katalogi, foldery i ulotki reklamowe, plakaty i wszelkie wydawnictwa reklamowe. Drukarnia produkuje około 2000 tytułów rocznie w łącznym nakładzie ok. 5 mln egzemplarzy oraz dużą ilość pozostałych produktów...