Wybierz język:


Aktualności:

Kraków 21 października 2021

Ogłoszenie


Informujemy, iż z dniem 21 października 2021 Zakład Graficzny Colonel S.A. znajduje się w stanie likwidacji.

Kraków 01 października 2020

Ogłoszenie


Informujemy, iż Zakład Graficzny Colonel S.A. otrzymał dofinansowanie na realizację projektu Dotacja na kapitał obrotowy, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


colonelsmall2

Kraków 4 stycznia 2016

Ogłoszenie


Zakład Graficzny Colonel S.A. ogłasza nabór na stanowiska pracy:

  • operator linii do produkcji książek
  • operator falcerki
  • operator automatycznej maszyny do szycia nićmi

Idealnymi kandydatami będą osoby posiadające doświadczenie w branży poligraficznej.
Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. Z 2002 R Nr 101 poz. 926 ze zmianami ).


colonelsmall2

Kraków 4 września 2015

Zawiadomienie o wyborze oferty


Zakład Graficzny Colonel S.A. z siedzibą w Krakowie ul. Dąbrowskiego 16 , zawiadamia, że w postępowaniu na wyłonienie dostawcy Lini do produkcji książek zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 10 sierpnia 2015, wybrana została oferta firmy Introzap sp. zo.o. z siedzibą w Tychach. Dziękujemy wszystkim oferentom za złożenie ofert


colonelsmall2

Kraków 3 września 2015

Zawiadomienie o wyborze oferty


Zakład Graficzny Colonel S.A. z siedzibą w Krakowie ul. Dąbrowskiego 16 , zawiadamia, że w postępowaniu na wyłonienie dostawcy falcerki-automatu złamującego zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 10 sierpnia 2015, wybrana została oferta firmy Heidelberg Polska sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie. Dziękujemy wszystkim oferentom za złożenie ofert


colonelsmall2

Kraków 1 września 2015

Zawiadomienie o wyborze oferty


Zakład Graficzny Colonel S.A. z siedzibą w Krakowie ul. Dąbrowskiego 16 , zawiadamia, że w postępowaniu na wyłonienie dostawcy Automatycznej Maszyny do szycia nićmi zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 10 sierpnia 2015, wybrana została oferta firmy Buch Automation GmbH Buchbindereimaschinen z siedzibą w Darmstadt. Dziękujemy wszystkim oferentom za złożenie ofert


colonelsmall2

Zapytanie ofertowe z dnia 10 sierpnia 2015
FALCERKA – AUTOMAT ZŁAMUJACY

Zakład Graficzny COLONEL S.A. z siedzibą w Krakowie ul. Dąbrowskiego 16, 30-532 Kraków, niniejszym wszczyna postępowanie celem wyłonienia dostawcy maszyn i urządzeń poligraficznych zgodnie z parametrami technicznymi określonymi poniżej dla celów realizacji projektu „Rozwój Zakładu Graficznego COLONEL S.A. przez wprowadzenie na rynek nowych innowacyjnych produktów” realizowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Miejsce składania ofert:
Zakład Graficzny Colonel S.A. ul. Dąbrowskiego 16
30-532 Kraków
Zakład Produkcyjny
ul. Nad Drwiną 4b
30-741 Kraków
biuro@colonel.com.pl marcin@colonel.com.pl
fax 12 652 68 10


Oferta powinna być sporządzona na piśmie w języku polskim lub angielskim i powinna zawierać:
dane oferenta, opis przedmiotu oferty, warunki płatności, warunki dostawy i instalacji, warunki gwarancji, cenę w złotówkach lub EUR, termin dostawy, okres ważności oferty

Sposób składania ofert


Na piśmie – pocztą, osobiście, e-mail, fax


Kryteria wyboru:

Cena – 100%

Termin składania ofert 31 sierpnia 2015.

Termin rozpatrzenia ofert 3 wrzesień 2015.

Okres związania ofertą 3 miesiące

Termin dostawy – do 30.11.2015

Minimalne parametry techniczne

FALCERKA – AUTOMAT ZŁAMUJACY – 1 szt.
maks. format 78 x 128 cm
min. format 14 x 18 cm
Konfiguracja maszyny:
Samonakładak okrągły łącznie z drugą taśmą transportową dla stołu załadowczego, odchylanym, odlewanymi rolkami obciążającymi za bębnem odwracającym, dodatkowymi rolkami obciążającymi z gąbki, o małej średnicy Stacja, szerokość wejściowa 78 cm, 4 kasety (Kontrola przejścia arkusza dla 1. stacji wraz z fotokomórką na wejściu i na wyjściu ze stacji) Nożowe łamy poprzeczne (wyposażenie poskładkowych wałów nożowych po złamie równoległym w system rolek transportowych z maszyn bez oddzielnej oprawki nożowej. Dzięki temu wymiana noża możliwa bez demontażu wałka nożowego) łącznie z oddzielną zwrotnicą przy zastosowaniu narzędzi tnących, z bezstopniowym ustawieniem nachylenia i wysokości noża. Zewnętrzne, precyzyjne ustawienie ograniczników bocznych i rolek transportowych. Pulpit obsługi z wyświetlaczem, elektroniczny tryb narządzania, optymalizacja odstępu między arkuszami, polepszona kontrola przejścia arkusza. Zestaw zabezpieczający CE (osłony dźwiękochłonne, filtr EMV, urządzenia zabezpieczające) i nakładaka Urządzenie do wykonania perforacji sztancowanej dla wałów nożowych po 2 złamie nożowym Wykładanie z zestawem zabezpieczającym CE


colonelsmall2

Zapytanie ofertowe z dnia 10 sierpnia 2015
AUTOMATYCZNA MASZYNA DO SZYCIA NIĆMI

Zapytanie ofertowe z dnia 10 sierpnia 2015


Zakład Graficzny COLONEL S.A. z siedzibą w Krakowie ul. Dąbrowskiego 16, 30-532 Kraków, niniejszym wszczyna postępowanie celem wyłonienia dostawcy maszyn i urządzeń poligraficznych zgodnie z parametrami technicznymi określonymi poniżej dla celów realizacji projektu „Rozwój Zakładu Graficznego COLONEL S.A. przez wprowadzenie na rynek nowych innowacyjnych produktów” realizowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Miejsce składania ofert:
Zakład Graficzny Colonel S.A. ul. Dąbrowskiego 16
30-532 Kraków
Zakład Produkcyjny
ul. Nad Drwiną 4b
30-741 Kraków
biuro@colonel.com.pl marcin@colonel.com.pl
fax 12 652 68 10


Oferta powinna być sporządzona na piśmie w języku polskim lub angielskim i powinna zawierać: dane oferenta, opis przedmiotu oferty, warunki płatności, warunki dostawy i instalacji, warunki gwarancji, cenę w złotówkach lub EUR, termin dostawy, okres ważności oferty

Sposób składania ofert

Na piśmie – pocztą, osobiście, e-mail, fax

Kryteria wyboru:

Cena – 100%

Termin składania ofert 28 sierpień 2015

Termin rozpatrzenia ofert 01 września 2015

Okres związania ofertą 3 miesiące

Termin dostawy – do 30.11.2015

Minimalne parametry techniczne

AUTOMATYCZNA MASZYNA DO SZYCIA NIĆMI – 1 szt.
Wyposażenie :
Automatyczne Rozdzielenie bloków (min. 2 arkusze max.200)
Układ rozrządu siodła zszywającego
Ręczne nastawienie formatu
Scieg prosty
Otwieranie przez przefalc oraz sawki w jednym arkuszu.
Dwie sawki górne
Dwie sawki dolne
Trymowanie nici
Pompa próźniowa
Format 320mm x 420 mm
Farmat min. 75 x 120 mm
Szybka wymiana igieł przetykowych
Automatyczna osłona ochronna
Dane techniczne
Ilość ściegów: 10
Długość ściegów: 19 mm
Format minimalna szerokość/wysokość: 75 x 120 mm
maksymalna szerokość/wysokość: 320 x 420 mm
Prędkość mechaniczna: 200 cykli/min
Ciężar netto: 3150 Kg
Całkowite zapotrzebowanie na prąd: 7,75KW
Zasilanie trójfazowe, standardowe: 50Hz 400V
Zapotrzebowanie na powietrze: max. 450 l/min., 6 bar


colonelsmall2

Zapytanie ofertowe z dnia 10 sierpnia 2015
Linia do produkcji książek

Zapytanie ofertowe z dnia 10 sierpnia 2015


Zakład Graficzny COLONEL S.A. z siedzibą w Krakowie ul. Dąbrowskiego 16, 30-532 Kraków, niniejszym wszczyna postępowanie celem wyłonienia dostawcy maszyn i urządzeń poligraficznych zgodnie z parametrami technicznymi określonymi poniżej dla celów realizacji projektu „Rozwój Zakładu Graficznego COLONEL S.A. przez wprowadzenie na rynek nowych innowacyjnych produktów” realizowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Miejsce składania ofert:
Zakład Graficzny Colonel S.A. ul. Dąbrowskiego 16
30-532 Kraków
Zakład Produkcyjny
ul. Nad Drwiną 4b
30-741 Kraków
biuro@colonel.com.pl marcin@colonel.com.pl
fax 12 652 68 10

Oferta powinna być sporządzona na piśmie w języku polskim lub angielskim i powinna zawierać:
dane oferenta, opis przedmiotu oferty, warunki płatności, warunki dostawy i instalacji, warunki gwarancji, cenę w złotówkach lub EUR, termin dostawy, okres ważności oferty

Sposób składania ofert

Na piśmie – pocztą, osobiście, e-mail, fax

Kryteria wyboru:

Cena – 100%

Termin składania ofert 31 sierpnia 2015.

Termin rozpatrzenia ofert 4 września 2015.

Okres związania ofertą 3 miesiące

Termin dostawy – do 30.11.2015

Minimalne parametry techniczne

Linia do produkcji książek– 1 szt.

Linia do produkcji książek przeznaczona jest do obróbki wszystkich typów połączeń, tj. wkładów oklejonych, zszytych nićmi, zespolonych termonićmi oraz wkładów z przyklejonym paskiem wzmacniającym grzbiet. Maszyna pracuje w pełnym zakresie formatów standardowych.

W skład linii wchodzą następujące maszyny i urządzenia:

1.Taśma wprowadzająca do pieca
2. Urządzenie do podgrzewania grzbietów wkładów książkowych
3. Taśma transportowa
4. Linia do produkcji książek w oprawie twardej
5. Taśma wyprowadzająca


Specyfikacja techniczna maszyn wchodzących w skład linii:

Taśma wprowadzająca do pieca

Urządzanie do podgrzewania grzbietu wkładu książkowego promieniami podczerwonymi, do ogrzewania grzbietu wkładu książkowego przed wprowadzeniem do dalszej obróbki. Wyposażenie standardowe:
- boczne ogrzewanie promieniami podczerwonymi
(9 kW, regulowane bezstopniowo)
- bezstopniowo regulowana prędkość
- standardy bezpieczeństwa według norm i wytycznych Unii Europejskiej
Dane techniczne :
Format wkładu (mm) : szer. max.: 305, min.: 70, wys. max.: 375, min.: 100, grub. max.: 80, min.: 2
Długość odcinka podgrzewania: 1.500 mm
Prędkość pracy taśmy: 8-32 m/min
Wymiary urządzenia :
- długość: 1.870 mm
- szerokość: 1.850 mm
- wysokość wprowadzania: 800-950 mm
- ciężar: ok. 350 kg
- Zasilanie: 3 fazy, 400 V/ N / PE, 50 Hz
- Podgrzewanie, Podgrzewanie z lewej strony, Taśma przyspieszająca

Taśma transportowa

Linia do produkcji książek w oprawie złożonej,
Do zaokrąglania, prasowania, zawieszania wkładu książkowego w okładkę twardą, elastyczną lub w okładki z tworzywa, włącznie z prasowaniem i wpalaniem rowka. Wyposażenie:
- system ustawiania maszyny z monitorem „Touch screen” zawierający:
- wybór rodzaju produkcji
- pamięć zapisywanych formatów
- wskazania dla obsługującego dotyczące ustawienia maszyny
- automatyczne ustawienie formatów
- wskazówki obsługiwania
- korekta dokładnego ustawienia formatów przyciskiem +/- w czasie produkcji
- wskazania licznika (ilość produkcji, wskazania ilości produkcji na zmianę, oraz licznik start-stop)
- wskazania błędów na maszynie oraz zakłóceń w przepływie produktów w maszynie
- wskazówki usunięcia błędów
- doprowadzenie wkładu przez taśmę od strony lewej, zapora dla spływających książek i nakładka w formie gwiazdy (8 ramienna)
- rozpoznanie położenia wkładu książkowego (grzbiet i okrojenie przednie) z urządzeniem podciśnieniowym
- automatyczna kontrola grubości wkładu,
- stacja zaokrąglania i oporkowania,
- stacja dociskowa z taśmą teflonową i zintegrowanym elementem piankowym dociskowym
- taśma wstępnego układania okładek,
- automat do wyginania okładek,
- stacja formowania grzbietu okładki
- rozdzielacz do wkładów
- magazynek okładek
- rozdzielacz dla wkładów wykonanych z bardzo cienkich papierów lub papierów ze złoconymi brzegami
- zaciski wkładu książkowego
- kontrola pompy podawania kleju do kałamarzy w stacji zawieszania
- włącznik czasowy podgrzewania kleju
- elektrycznie podgrzewane, regulowane szyny wpalające 15°
- system szybkiej wymiany szyn wpalających
- 2 stacje prasowania
(druga stacja prasowania z możliwością wyboru siły prasowania 15 kN lub 45 kN)
- kontrola podgrzewania
- automatyczny system smarowania
- urządzenie umożliwiające podłączenie z następną maszyną,
- serwo- napęd
- moduł podtrzymujący zasilanie
- standardy bezpieczeństwa według norm i wytycznych Unii Europejskiej
Dane techniczne :
- Parametry wkładu książki (mm) : szer. max.: 305, min.: 70, wys. max.: 375, min.: 100, grub. max.: 80, min.: 2
- Zakres formatów otwartej okładki: max. 660 x 385 mm, min. 210 x 105 mm
Grubość okładki: max. 7,0 mm, min. 0,1 mm
Wydajność : do 30 taktów/min.
Wymiary urządzenia :
- długość: 11.000 mm (rama dla 3 stacji), 12.400 mm (rama dla 5 stacji)
- szerokość: 3.650 mm
- wysokość: 2.800 mm
- ciężar: 17.900 kg
- Zasilanie elektryczne: 3 fazy, 400 V/N/PE, 50 Hz
Rama dla 3 stacji z jednostką podającą
Klejownik z cyrkulacją kleju do nanoszenia kleju na grzbiet wkładu książkowego łącznie z 1 kompletem walców nanoszących klej dla określonego zakresu formatów oraz walec do nanoszenia kleju na wkład książkowy z prostymi grzbietami dla grubości wkładu od 20 mm do ok. 55 mm.
Stacja zaklejania grzbietu i przyklejania kapitałki Formatowniki
Wyprowadzanie
Wyprowadzanie wkładu na wprost, transport wkładu książkowego w pozycji leżącej
Urządzenie kontrolno-pomiarowe
- Do automatycznego doprowadzania wody w celu utrzymania stałej lepkości kleju (z pompą i zbiornikiem wody / do ręcznego uzupełniania)
Urządzenie kontrolujące lepkość kleju dla 1 klejownika grzbietowego
Dyszowe nanoszenie kleju w obszar rowka wraz z urządzeniem do wstępnego podgrzewania kleju
Urządzenie do obróbki okładek ze skrzydełkami
- format wkładu (mm): Szerokość: max. 210, min. 100 x wysokość: max. 300, min. 100 x grubość: max. 50, min. 18
- szer. Skrzydełek: max. 100 mm, min. 50 mm


Taśma transportowa


colonelsmall2

Nowa usługa jako efekt innowacyjnego zintegrowanego procesu poligraficznego, w celu rozpoczęcia produkcji nowego typu książki – „książki przyjaznej dla czytelnika”, realizowanego w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013


colonelsmall

Nowa usługa jako efekt wprowadzenia innowacyjnej technologii produkcji okładek.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013 „Fundusze Europejskie dla Małopolski”

colonelsmall


Przejdź do archiwum