Velge språk:


Nyheter:

Den nye tjenesten er et resultat av en nyskapende og integrert trykkeprosess. Målet var å begynne å produsere en ny boktype–«en leservennlig bok». Det var iverksatt takket være Operasjonsprogrammet Innovativ Økonomi del 4.4 Nye investeringer med høy investeringspotensialet i prioriteringsakse 4 Investeringer i nyskapende foretak Innovativ Økonomi 2007 - 2013


colonelsmall

Den nye tjenesten er tilgjenhelig siden vi har begynt med en ny teknologi for omslagsproduksjon.
Prosjektet er co-finansiert av EU innen Malopolska Regional Handlingsprogram for årene 2007 -2013 "Europeiske Midler til Malopolska"colonelsmall