Wybierz język:


INFORMACJA:

Informujemy, że Zakład Graficzny COLONEL S.A. z siedzibą w Krakowie działa w sposób zgodny z wymogami ochrony przetwarzania danych osobowych określonymi przepisami RODO i innych aktów prawnych.

Administratorem danych osobowych przez nas przetwarzanych jest Zakład Graficzny Colonel S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Nad Drwiną 4B, 30-741 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000301437, której dokumenty rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 676-000-00-61, kapitał zakładowy: 3 000 000 zł, w pełni opłacony.

W sprawach ochrony kontaktowej można się z administratorem danych osobowych kontaktować na adres e-mail: rodo@colonel.com.pl

W zależności od okoliczności administrator przetwarza pozyskane dane osobowe, w szczególności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) lub f) RODO, w następujących celach:

  1. podejmowania działań w celu zawarcia umowy,
  2. wykonywania zawartej umowy,
  3. przeprowadzania rekrutacji;
  4. realizacji stosunku pracy;
  5. realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, a w przypadkach wskazanych w art. 21 ust. 1 oraz ust. 2 RODO, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazanie danych osobowych administratorowi danych osobowych może być warunkiem do zawarcia lub wykonywania umów lub udziału w rekrutacji.

W celu uzyskania większej ilości informacji odnośnie przetwarzania przez administratora danych osobowych, w tym tzw. plików cookies i local storage zachęcamy do zapoznania się z naszą polityką prywatności:
https://colonel.com.pl/COLONEL_RODO_polityka_prywatnosci.pdf