Wybierz język:


Misja

Coraz korzystniej spełniać zróżnicowane wymagania klientów poprzez ciągłe doskonalenie produktu, co umacnia wiodącą pozycję Z.G. Colonel na rynku poligraficznym.


Realizacji tak sformułowanej misji służyć będą następujące obszary zadań:

  • Systematyczne wdrażanie osiągnięć postępu technologicznego w celu doskonalenia stosowanej technologii produkcji. Szybkie reagowanie na zmieniające się wymogi i oczekiwania Klientów.
  • Preferowanie technologii przyjaznych Środowisku naturalnemu.
  • Zaangażowanie w edukację kadry zawodowej dla zabezpieczenia potrzeb regionalnego rynku pracy i innych ośrodków poligraficznych w kraju.
  • Promocja regionu mająca na celu ściągnięcie inwestorów poprzez wydawanie publikacji i książek o regionie oraz wsparcie dla innych inicjatyw regionalnych.
  • Spełnianie mecenatu w dziedzinie kultury i sportu w celu promocji kraju.